مدرس فروش استاد فروش سخنران فروش تدریس فروش معلم فروش

مدرس فروش استاد فروش سخنران فروش تدریس فروش معلم فروش

مدرس فروش استاد فروش سخنران فروش تدریس فروش آموزش فروشمدرس فروش استاد فروش سخنران فروش تدریس فروش آموزش فروش

مدرس فروش استاد فروش سخنران فروش تدریس فروش آموزش فروش

مدرس فروش

بهزاد حسین عباسی استاد مدیریت مدرس مدیریت       مدرس مدیریت استاد مدیریت آموزش مدیریت تدریس مدیریت  مدرس مدیریت استاد مدیریت آموزش مدیریت تدریس مدیریت  مدرس مدیریت استاد مدیریت آموزش مدیریت تدریس مدیریت   

مدرس فروش استاد فروش سخنران فروش تدریس فروش معلم فروش

مدرس فروش استاد فروش سخنران فروش تدریس فروش معلم فروش

مدرس فروش استاد فروش سخنران فروش تدریس فروش معلم فروش

مدرس فروش استاد فروش سخنران فروش تدریس فروش معلم فروش بهزاد حسین عباسی دوره فروش آموزش فروش

استاد بهزاد حسین عباسی مدرس فروش استاد فروش سخنران فروش تدریس بازرایابی

استاد فروشندگی مدرس فروشندگی سخنران فروشندگی تدریس فروشندگی
مدرس فروش استاد فروش

مدرس فروش استاد فروش آموزش بازاریابی

مدرس فروشندگی استاد فروشندگی آموزش فروشندگی

آموزش فروشندگی آموزش بازاریابی

آموزش فروش آموزش فروشندگی

مدرس فروش مدرس مارکتینگ

مدرس فروش مدرس فروشندگی

آخرین مطالب

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سوالات تیم فروش» ثبت شده است

۳سئوال که مدیران باید ازاعضاء تیم خود بپرسند

مدرس فروش چریکی    سوالات تیم فروش    مدرس فروش

مدرس فروش

تیم اجرایی شرکت فورد موتور درسال ۱۹۵۰ یکی از بهترین و با ارزشترین تصمیم ها در تاریخ شرکت را گرفت .بررسیها و آزمایشات ما در مدرسه وارتون به ما می گوید که تیم فورد درگرفتن این تصمیم تنها نبوده است ،حتی باهوش ترین گروهها هم تصمیمات ضعیف می گیرند .هوش ، میتواند درچگونگی اطمینان از اینکه تیم شما بهترین تلاش خود را انجام میدهد کمک کند.اجازه دهید نگاهی بیاندازیم به اقدامات صحیح و اشتباه شرکت فورد.دراوایل سال ۱۹۵۰ تیم مدیریتی فورد برای رهایی از موتور v-8 درهمه ماشینها نقشه ای را طرح ریزی کرد.بسیاری از مدیران اجرایی برتر شرکت سالها زمان  درجنرال موتورصرف کردند و هنگامی که شورلت بسیار موفقGM دیگر از موتورV-8استفاده نکرد ،آنها دلیلی برای انجام ندادن این کار برای فورد ندیدند.آنها آماده اقدام بودند تا زمانی که برنامه ریز محصولات،چیس مورسی .جی ار،ادعای دعوی کرد برای موتورV-8دربرابر تیم اجرایی .مورسی عاشق موتور خروشان بود ازاولین باری که اتاقک فورد راطراحی کرده بود ، داده ها نشان می داد که مشتریان هزینه بیشتری را برایV-8 پرداخت می کنند و اینکه آنها میتوانستند با روشهای بهینه سازی ساخت، هزینه ها را کاهش دهند .ارنست بریچ ،معاون اجرایی رئیس ،مورسی را تحت فشار قرارداد اما طراح محصولات ،برای هر سئوال بریچ یک پاسخ داشت .درنهایت ،او وبقیه تیم اجرایی رای به حفظ موتور دادند ،تصمیمی که بعدها به آنها کمک کردتا با سبقت گرفتن ازشورلت اعتبار بیشتری یابند .

برای مشاوره با ما تماس بگیرید

 مدرس فروش سخنران فروش استاد فروش تدریس فروش معلم فروش

  مدرس فروشندگی سخنران فروشندگی استاد فروشندگی تدریس فروشندگی معلم فروشندگی

  مدرس ویزیتوری سخنران تدریس ویزیتوری استاد تدریس ویزیتوری تدریس ویزیتوری معلم ویزیتوری

  آموزش فروشندگی و ویزیتوری آموزش فروشندگی و ویزیتوری 

آموزش فروشندگی و ویزیتوری آموزش فروشندگی و ویزیتوری آموزش فروشندگی و ویزیتوری

 بهزاد حسین عباسی

مدرس اصول و فنون مذاکره زبان بدن

معلم اصول و فنون مذاکره زبان بدن

استاد  اصول و فنون مذاکره زبان بدن

سخنران اصول و فنون مذاکرات تجاری زبان بدن و مدرس مدیریت استاد مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مدرس بازاریابی 

معلم بازاریابی 

مدرس برند

مدرس فروش برندینگ مدرس اصول و فنون مذاکره زبان بدن 

مدرس مدیریت ارتباط با مشتری

هماهنگی جهت برگزاری سمینارهای سازمانی


مدیر برنامه ها جواد حسنی

09372202257 

9197685104

behzadabbasi.ir


چند سال بعد شرکت،ماشین  Edsel را بعنوان یک ماشین جدید با قیمت متوسط برای سرمایه گذاری با درآمدهای افزایش یافته طبقه متوسط آمریکایی های  پس ازجنگ  ارائه داد .تمام مراحل بصورت مخفیانه بودتا زمان اولین پرده برداری ازطرح برای تیم اجرایی .آنها درمکان مرسوم فورد جمع شدند جایی که نمونه اولیه Edselپشت پرده پارک شده بود. نزدیک به یک دقیقه پس از بالا رفتن پرده ها ،حضار ساکت بودند .درآخر ،بریچ ،وبعد از آن رئیس هیئت مدیره شروع به کف زدن کردند .به دنبال آنها تشویق های شدید شروع شد ،درآن زمان جمعیت ،تائید پرشورش خودشان را اظهار کردند . مشتریان قطعا،از edsel بسیار کمتر از مدیران اجرایی فورد استقبال کردند.


درآخر ،فورد تخمین زد که ۲۵۰میلیون دلار برروی این ماشین ضررکرده ،بیش از۲میلیارد تومان به نرخ دولارامروز.


چراتیمی با بصیرت حفظ موتورv-8،چنین افتضاحی را درمورد ساخت Edselمرتکب شد ؟زمان تصمیم گیری درمورد موتور۸v- ،فورد توان موثر برای جلوگیری از تصمیم گیری گروهی راثابت کرد . بیشتر مدیران اجرایی زمانی که درمورد ادعای پرشور مورسی درباه v-8شنیدند،به مدت یکسال با هم درGM کارکردند ،درعین حال، آنها دربرابرتمایلات متداول برای فکر کردن مثل سایر  افراد که باآنها کارمیکردند مقاومت  کردند.اما نه درمورد Edsel.بریچ وسایر مدیران اجرایی تعصبات زیادی رااز خود نشان دادند ،آنها بطور موثری از مواجه با مورسی اجتناب کردند.برای مثال،گزارشات اولیه اشاره داشت به پذیرش تشویق ها دربرابر شکوفایی اولیه و خفه کردن گفتگوهای سازنده به مدت یکسال پس ازآن .با گذشت زمان ،طرزتفکرتیم دراین مورد و جنبه های گوناگون دیگر این ماشین بسیار کوته بینانه شد .


داستان ما درباره دو تصمیم نشان میدهد که تیم های برتر هرگز بر نیاز تمرکز براصول همکاری با عملکرد بالا غلبه نمی کنند .


درحالی که هیچ تضمینی وجود ندارد که تیم برتر شما همیشه تصمیمی شبیه v-8خواهد گرفت و از فاجعه هایی همچون Edesh  اجتناب خواهد کرد ، ما سه سئوال را مشخص کرده ایم که به شما کمک خواهد کرد تا درمسیر درست باقی بمانید .توصیه می کنیم که حداقل بخشی از جلسه تیم را ماهانه برای بازبینی این سه سئوال ضروری اختصاص دهید.


آیا هنوز گفتگوهای سازنده داریم ؟

همچون مدیران اجرایی که  فورد موتور را  درسال ۱۹۵۰ مدیریت می کردند،تیم های برتر ،نتایج  مختلفی را ایجاد می کنند .یکی از دلایل ،تمایل تیم برتر به حرکت مداوم به سمت تصمیماتی است که جایگزین  کافی  برای آنها تعیین نشده است.مانند مورد که درEdesl  وجود داشت .


با تعیین این گرایش در تفکر گروهی شما باید قدرت خود را در پذیرش یا عدم پذیرش بکار گیرید با پاسخگویی به چند عبارت کوتاه با توجه به عکس العمل تیم برتر شما .


برای آسان کردن این کار ،به تیم شما پیشنهاد میدهیم که بطور مختصر درنظرسنجی اقتباسی از محقق مدیریت انلوز رایز شرکت کنند .اگر بیشتر جوابها شما درستون سمت راست قرار گیرد ،بعد ازآن شما باید بپرسید که تیم شما آیا گروهی است از افرادی که علاقه به کارانفرادی دارندیا حتی افرادی که نتایج را باتاخیر به سازمان می فرستند.


۲.آیا نیاز به تغییر اولویت هایمان داریم ؟


بررسیها نشان میدهد که موافقتهای سطح بالا درمورد اهداف  میتواند ناهمترازیهای شدید را بپوشاند که این عملکرد تیم برتر را تحت تاثیر قرار میدهد .زمانیکه که این تفاوتها مورد توجه قرار نگیرند ،تیم درتصمیم گیری کند می شود یا آنها را درمسیر نادرست بکار می گیرد .


تفاوت اساسی درچگونگی مدیریت کردن ،مدیران اجرایی فورددرمورد تصمیم های v-8,Edsel این است که درمورداول،آنها خواهان تعدیل دوباره اولویتهایشان بودند ،درحالی که درمورد بعدی ،درمورد اهداف صحبت نشد .زمانیکه که شروع به داشتن گفتگوهای سازنده کنید ،اطمینان خواهید یافت از چک کردن استراتژیک اولویتها برای سازگار بودن با ظرفیتهای سازمان شما و نیازهای مشتریانتان .


۳.آیا ما بسیار منزوی شده ایم؟


تنها بعنوان عضوی از تیم ،آنها نیاز دارند که اطمینان یابند که با اولویتهای به اشتراک گذاشته شده ،همتراز هستند.کل تیم برتر باید سئوال کند که آیا به حد کافی همتراز ومرتبطت با بقیه سازمان یا محیطی گسترده تر هستند یا نه. به این منظور،تمام اعضاءباید روابط سازمانی برای ساخت اولویتها را تشکیل دهند.


بررسیها ضرورت این شبکه های ارتباطی را آشکار می کند:۹۰ درصد اطلاعاتی که تیم برتر برای تصمیم گیری استفاده میکند از کانالهای غیر رسمی می آید تا گزارشات رسمی .داشتن نقطه نظر جدید در جلسات طرح ریزی استراتژیک ،چه از طریق اطلاعات جدید یا صداهای جدید همچون مورسی،میتواند به شما کمک کند تا ازنقاط کوری که همه تیم را نابود می کند اجتناب کنید .


حقایق روشن هستند :حتی باهوش ترین مدیران میتوانند تصمیمات بدی بگیرند وموفقیتهای گذشته هیچ تضمینی برای عملکردهای بعدی نیست .برای جلوگیری از افتادن دردام مدیران اجرایی فورد ،بطور مداوم فرآیند تصمیم گیری تیم برتر را با پرسیدن این سه سئوال ساده تازه کنید .اجازه ندهید تا تیم هنرمند شما Edselبعدی را بسازد .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۵ ، ۱۱:۴۷
مدرس بازاریابی مدرس فروش